Välkommen till Ytternäs skola

Här finns den huvudsakliga informationen som gäller eleverna i Ytternäs skola. Via Wilma får användaren åtkomst tilll frånvaro, studieprestationer m.m.
Vid frågor tag kontakt med Rektor Pia Axberg

Kontaktuppgifter

Tel: +358 (018) 531360
E-post:

Ärenden som berör ditt barn riktas i första hand till klassföreståndaren:
E-post: [email protected]
Tel: +358 (018) (lärarrummet)

Adress:
Ytternäs skola
Västra Ytternäsvägen
22100 Mariehamn
Åland - Finland

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.