Välkommen till Ålands yrkesgymnasium

Wilma är en webbaserad anslutning mot Ålands gymnasiums skoladministrativa program Primus och Kurre.
Via Wilma kan behöriga användare få åtkomst tilll schema, frånvaro, studieprestationer m.m.

Frånvaroanmälan
Sjukfrånvaro kan du som är vårdnadshavare göra i Wilma.
Frånvaro för enstaka timmar ring 018-536200

Kurser och utbildningar inom Ålands yrkesgymnasium

Kurser och utbildningar vid Ålands yrkesgymnasium

Logga in till Wilma genom att skriva i ditt personliga användarnamn och lösenord.
Kontakta en IKT-handledare eller studieregisteradministratören om du behöver hjälp med inloggningen eller användningen av Wilma:

Studieregisteradministratör vid Ålands gymnasium
Liselott (Lotta) Granberg
Tfn: +358 18 536 213

IKT-handledare vid Ålands lyceum
Cecilia Valve
Tfn: +358 18 536 308

IKT-handledare vid Ålands yrkesgymnasium
Madelene Löfström
Tfn: +358 18 536 218

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.