Ålands musikinstitut

Wilma är en webbaserad anslutning mot Ålands musikinstituts skoladministrativa program Primus och Kurre.

Via Wilma kan behöriga användare få åtkomst tilll schema, frånvaro, studieprestationer m.m.

Logga in till Wilma genom att skriva i ditt personliga användarnamn och lösenord.

Sök till ÅMI!
Anmälan till ÅMI görs på denna sida.

Observera
ÅMI har ännu inte tagit i bruk Wilma för annat än anmälan för nya elever. Vi planerar att ge elever och vårdnadshavare tillgång till ÅMI:s Wilma i framtiden.

Kontakta oss om du behöver hjälp med användningen av Wilma eller problem med inloggning:
E-post: [email protected]

Wilma 2.34.32.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.